Tom V Przewodnika po niebie

Bliźnięta

Gwiazdy wielokrotne

Gromady Otwarte

Collinder 89 (Cr89) ***

GO 5.7 mag średnica 35’ R.A. 06h 20.4m Dec. +23° 16’

12/14” -75X duża, luźna, rzadka, grupa 15 słabych gwiazd. Jaśniejsze gwiazdy w kształcie łuku znajdują się na południu. Złączone są one z kilkoma słabszymi gwiazdkami.

IC 2157 (Cr80) ***

GO 8.4 mag średnica 8’ R.A 06h 05.5m Dec. +24° 00’

8/10” – 100x jest słaba, mała z kilkunastoma losowymi gwiazdkami. Gwiazdy o jasności 11 mag kontrastują z dużo słabszymi gwiazdkami.

12/14” – 125x widoczne około 20 gwiazd w promieniu 5’. trzy gwiazdy 11 mag wyróżniają się na tle słabszych gwiazdek gromady. Słabe gwiazdy ciągnące się w jednej minii dzielą gromadę na dwie części. W grupie południowej jest 9 gwiazd o jasnosci 9 mag. Północna część zaś składa się z grupy skondensowanych słabych gwiazd osadzonych w słabym blasku. W tym samym polu widoczna IC 2156.

17″ – 220x, około 30 gwiazd jest widocznych o średnicy 6′, w tym 6 jaśniejszych gwiazd 10,5-12 mag. Najgęstsza część ma około 4′ średnicy zwęża się do NW i wydaje się dość bogata z odwróconym zamgleniem. Wschodni koniec grupy tworzy łuk 5′ gwiazd 10-12 mag wklęsłych w kierunku NW. Tworzy parę z IC 2156.

NGC 2129 ****

GO 6.7 mag. Średnica 7’ R.A 06h 01m Dec. +23° 18’

8/10” – 100x widoczna jest już w szukaczu 8×50 , jako słaba okrągła mgiełka wokół gwiazd o jasności od 7.6 – 8.6 mag. Mała, słaba i kompaktowa z pięcioma gwiazdami o jasności 10 – 11 mag, dziesięć gwiazd 12 mag i słabsze tworzą koncentryczny okrąg.

12/14” – 125x dobrze jasna, zawiera około 35 jasnych gwiazd w promieniu 7’. Gromada dzieli się na dwie nieregularne grupy wschodnią i zachodnią. Sprawia to, ze grupa wydaje się być wydłużona.

17,5″ jasna, dość bogata grupa otaczająca dwie gwiazdy 7,5 i 8 mag (SAO 77842 i 77839) zorientowane na NS. W dobrze oddzielonej okrągłej grupie 5′ znajduje się około 35 gwiazd 10-14 mag z kilkoma gwiazdami podwójnymi, w tym słabą parą poprzedzającą gwiazdę północną o jasności 8 mag. Gwiazda południowa o jasności 8 mag ma kilku bardzo słabych towarzyszy.

NGC 2158 ***

GO 8.6mag średnica 5’ RA. 06H 7.5m Dec. +24° 06’

8/10” – w niskim powiększeniu widać mleczny blask w dość bogatym obszarze gwiazd. Jest niedaleko M 35. Przy 100x ładna, ale wygląda jak plama farby maleńkich gwiazd w polu 4’. Kilkadziesiąt słabych gwiazd na progu widoczności, widoczne jako mgiełka.

12/14” -125x bardzo skompresowana, bogate skupisko słabych gwiazd, jaśniejszych w środku. Wygląda jak luźna gromada kulista.

18″ – 323x, ta bogata, nieregularnie ukształtowana gromada jest pięknie rozłożona na 45-50 gwiazd, które są usiane ponad 5‘ poświatą tła. Wygląda jak rozdzielona kula o niskiej klasie koncentracji. 12 gwiazd 13,5-14,5 mag wraz z bogatym dywanem słabszych gwiazd o jasności 15 mag. Istnieje kilka bliskich par (1″-2″ i prawdopodobnie bliżej), a liczba gwiazd stale rośnie w momentach stałego ustabilizowania się widząc, że wydają się wyłaniają się z tła. Pojedyncza jaśniejsza gwiazda znajduje się na wschodniej krawędzi.

NGC 2168 = M 35 = Cr 82 *****

GO 5.1 mag. Średnica 28’ R.A. 06h 09.9m Dec. +24° 20’

8/10” bardzo jasna gromada, bardzo duża, doskonałe duże pole, ale nie bogata w słabe gwiazdy. Wiele gwiazd jest ułożonych w rzędy, pętle i struny.

12/14” – 50 x wspaniała super gromada zawiera 150 gwiazd 8 mag. I słabszych w polu 1.5° czyli trzech tarcz Księżyca! Ponieważ m35 nie ma ani centralnej kondensacji, wiele jej gwiazd jest rozmieszczonych w atrakcyjnych skupieniach i łańcuchach. Jeden z takich łańcuchów jest na północ i składa się z pięknych gwiazd podwójnych żółtych i niebieskich. Inny łańcuch jest na wschód i składa się z gwiazd o jasności 5.8 mag. Trzeci łańcuch jest w kierunku wschód-zachód.

18″ – 75x wspaniały widok, który pięknie kadruje gromadę, jak również NGC 2158. Najgęstsza część to centralna 25′, gdzie rozdzielonych jest około 250-300 gwiazd. Gromada jest zauważalnie przekrzywiona z powodu pętli gwiazd wystającej po południowo-wschodniej stronie gromady. Ta pętla zawiera HD 42086 o jasności 7,5 mag w pobliżu jej końca SE. Najjaśniejsza gwiazda gromady jest podwójna po stronie północnej z jasnym, pomarańczowym kolorem podstawowym. Wyraźna pętla gwiazd kieruje się na południe i zakrzywia na zachód, zaczynając od HD 42086 o jasności mag 7.5. Ten sam łańcuch prawie łączy się z innym widocznym łańcuchem słabszych gwiazd, który zaczyna się po zachodniej stronie gromady i tworzy sznur, który biegnie przez gromadę na wschód. Inne pętle i łańcuchy przykuły moją uwagę, ponieważ łańcuchy gwiezdne zdają się wyznaczać obszary, w których znajdują się puste przestrzenie gwiezdne. Sama gromada znajduje się w bogatym polu gwiazdowym, chociaż jest dość dobrze oddzielona przez region o mniejszej gęstości gwiazd otaczający gromadę, szczególnie wokół jej południowej strony.

NGC 2266 = Cr 113 = Mel 150 ****

GO 9.5 mag o średnicy 6’ R.A. 06h 43.2m Dec. +26° 58’

8/10” – 100x bogata, atrakcyjna gromada, rzucająca się w oczy. Jest mocno skompresowaną grupą 50 gwiazd układającą się w zarys trójkąta. Na wierzchołku trójkąta jest gwiazda o jasności 8.5 mag.

12/14” – 125x 35 gwiazd o jasności 9-15 mag i średnicy 4′. Większość z nich jest bardzo słaba, a gromada wydaje się dość bogata z odwróconym, nierozwiązanym zamgleniem tła. Najjaśniejsza gwiazda SAO 78670 o jasności 8,6 mag, znajduje się na południowo-zachodnim krańcu gromady, a do północnego wschodu ciągnie się łańcuch pięciu jaśniejszych gwiazd o jasności 10-12 mag. Odizolowana gwiazda o jasności 10 mag znajduje się poza północno-zachodnim rogiem.

NGC 2304 = Cr 120 = Mel 55 **

GO 10 mag średnica 5’ R.A. 06h 55m Dec. +18° 01’

8/10” -100x widoczna jako słaba mgła zawierająca około 20 gwiazd rozrzuconych po półkolu.

12/14” -125x około 30 słabych gwiazd, nierozwiązana mgławicowa, bogata w gwiazdy, wydłużona w kierunku zachodnio południowym na wschodnio północny. Dość jasna, luźna, nieregularnie rozproszona. Gwiazdy o jasności od 9 do 13 mag.

NGC 2331 = Cr 126 ***

GO 8.5 mag średnica 18’ R.A. 07h 07.2m Dec. +27° 21’

8/10” – 100x ta duża, gruba gromada ma 25 słabych gwiazd. 15 z nich mieści się między 10, a 11 magnitudo. Większe gwiazdy są zorientowane na asteryzm w kształcie litery H. Gromada leży w dość bogatym polu Drogi Mlecznej.

12/14” – 125x jest dość jasnym , luźnym , nieregularnym rozproszeniem trzydziestu gwiazd o jasności od 9 do 13 mag. w obszarze 15′. Długi, zygzakowaty łańcuszek owija się prawie całkowicie wokół gromady i kończy się tuż przy pierścieniu po stronie zachodnio -północnej.

17,5″ – 82x, bardzo duża rozproszona grupa około 40 gwiazd 10-14 mag, średnica 15′. Na wschodnim krańcu znajduje się mały okrąg 6 gwiazd.

NGC 2355 = Cr 133 = Mel 63 **

9.7 mag rozmiar 9’ R.A. 07h16.9m Dec. +13° 47’

8/10” – 100x tylko na południowym zachodzie są gwiazdy o jasności 8 mag, na pozostałym obszarze nieregularnie rozrzucone słabsze 9 mag. Zajmują obszar 9’. Na SW jest bardziej skondensowana.

12/14” -125x zawiera około 50 gwiazd o jasności do 14 mag na obszarze 8’x5′ wydłużonym w kierunku północ – południe. Gwiazda 10 mag znajduje się na krawędzi SE. Bogata, dość zwarta liczba gwiazd ułożonych jest wzdłuż pasów. Gwiazda SAO 95722 o jasności 8,0 mag. znajduje się około 7′ na południowym zachodzie.

18″ – dość bogata grupa z około 70 gwiazdami o średnicy 8′-9′, z najbogatszą częścią w centralnej części 4′. Po północnej stronie obszaru centralnego znajduje się para 13″ gwiazd 11/12 mag z gwiazdą 13 mag 16″ S tworzącą łatwą trójkę. Gwiazdy są dość równomiernie rozmieszczone, a wiele z nich ma podobne jasności, chociaż liczba wydaje się być ułożona w ciągi, które rozciągają się promieniście od środka. członkiem jest gwiazda 10 mag po stronie SE. Gromada dzieli pole z HD 56329 8,3 mag położoną 7′ NNE.

NGC 2395 = Cr 144 ***

8 mag rozmiar 15’ R.A. 07h 27m Dec. +13° 36’

8”/10” – 75x gromada jest słabo jasna, rozproszona. Gwiazdy o jasności 9 mag i słabsze dzielą gromadę na dwie części. Północne grupa jest większa, bardziej skoncentrowana i nieregularnie wydłużona w kierunku północ – południe.

12/14″ – 100x rozproszona gromada około 50 gwiazd 10 mag i słabszych w polu 15′. Niezbyt bogata. Posiada dwie skoncentrowane grupy gwiazd połączone gwiezdnym łańcuchem. Północna grupa jest większa, przypomina jakiś trójkąt i zawiera więcej gwiazdek. Południowa grupa jest luźniejsza, biedniejsza i słabiej skondensowana, ale widoczny jest asteryzm trójkąta z gwiazd 10 i 11 mag Gromada słabo widoczna w szukaczu 16x80mm. Mgławica Meduza (Abell 21) leży 34′ na SE.

NGC 2420 = Cr 154 = Mel 69 ***

8.3 mag średnica 10’ R.A. 07h 38.5m Dec. +21° 34’

8/10” – 100x niezbyt duża gromada zawierająca około 35 gwiazd o jasności od 10 do 13 mag. Na owalnym obszarze 10’ x 7’. Wydaje się skoncentrowana. Jaśniejsze gwiazdy znajdują się na zachodniej stronie.

12/14” – 100x jest słabym blaskiem gwiazd pomiędzy dwoma gwiazdami o jasności około 9 mag. Pięćdziesiąt gwiazd w przedziale 11-13 mag znajduje się na obszarze o średnicy 10′ wyróżnia się na tle nierozwiązanego zamglenia tła nieba. W środku jest koncentracja, ale luźno rorproszona cześć zewnętrzna jest wydłużona w kierunku wschód – zachód.

18″ – 175x jest to bogata, ładna grupa przy niskim powiększeniu. Widoczne około 80-100 gwiazd w obszarze 10′. Większe powiększenie wydobywa wiele słabszych członków. Najjaśniejsza gwiazda 9,4 mag znajduje się w zachodnim krańcu gromady i tworzy dużą parę kontrastów jasności z 13 mag. towarzyszem znajdującym się 12″ na południe. Na północnym krańcu gromady znajduje się równo rozmieszczone, współliniowe trio z separacją 14″. Jaśniejsze gwiazdy w gromadzie są dość równomiernie rozmieszczone. Wiele słabszych gwiazd znajduje się w obszarze 2′-3′, która zawiera trochę nierozwiązanej mgiełki. Kilka jaśniejszych gwiazd 8-9 mag znajduje się w polu na południe od gromady, a także na północ.

Asteryzmy

Asteryzm Mały Lew

R.A. 07h 50m Dec. +28° 47’

Mały Lew – asteryzm przypominający kształtem gwiazdozbiór Lwa. Znajduje się niecały stopień od Polluksa, w kierunku przeciwnym do Gwiazdozbioru Bliźniąt.

Składają się na niego gwiazdy w przedziale od 5 do 7 mag. w obszarze 35’ x 60’

Gwiazdy centralne

Minkowski 1-7 *

Jasność mgławicy 13.5 mag średnica 0.2’

Jasność gwiazdy centralnej 19.5 mag

R.A. 06h 38.4m Dec. +23° 59’

Sama mgławica jest dość trudna i wymaga większych teleskopów minimum 12/14” oraz dużych powiększeń. Zobaczenie przez teleskop gwiazdy centralnej 19.5 mag jest praktycznie niemożliwe. Wymaga to długo czasowych zdjęć z długą ogniskową.

Abell 21 Mgławica Meduza

Jasność mgławicy 10.2 mag
średnica 12’x8’
Jasność gwiazdy centralnej 16 mag
R.A. 07h 30.2m Dec. +13° 11’

Do zobaczenia samej mgławicy Meduza powinien wystarczyć teleskop 8/10” + filtr mgławicowy UHC lub OIII. Jednak, aby zobaczyć gwiazdę centralną 16 mag potrzebny będzie duży teleskop 20-24” i duże powiększenie.

NGC 2371 *** mgławica Cukierek arachidowy

Jasność mgławicy 11.3 mag
średnica 1.2’
Jasność gwiazdy centralnej 14.9 mag
R.A. 07h 25.6m Dec. +29° 29’

12/14” – dwie kondensacje w halo. Strona WSW jest jaśniejsza i ostrzejsza.

16/18” – 200x niezwykle jasna mgławica planetarna, umiarkowanie duża, wydłużony SW-NE. Na obu końcach znajdują się dwa jasne węzły (z dwoma oznaczeniami NGC), chociaż koniec SW jest jaśniejszy i skoncentrowany.
380x – bardzo nietypowy z dwoma jasnymi węzłami zorientowanymi SW-NE około 30’ między środkami. Węzeł SW ma rozmiar 15’-20’, jest nieco wydłużony i jaśniejszy z tych dwóch. Kondensacja NE ma nieco niższą jasność powierzchniową i pojawia się o średnicy ~20’. Symetrycznie pomiędzy węzłami znajduje się słaba gwiazda centralna o jasności 14,9 magnitudo. Słabsza mgławica łączy dwa węzły, nadając wygląd psiej kości, a bardzo słaba, okrągła halo otacza strukturę.

48” – 488x widok oszałamiający! Bardzo wiele skomplikowanych szczegółów, dwa nieregularnie okrągłe, bardzo jasne guzki po południowo-zachodniej i północno-wschodniej stronie prostokątnego, wydłużonego obszaru centralnego. Każdy guzek był charakterystyczny i różnił się jasnością powierzchni i kształtem, z jaśniejszym płatem południowo-zachodnim. Włókniste wstęgi lub „włochaty ogon” rozciągały się z północno-wschodniego węzła w kierunku północno-zachodnim, a podobne kosmyki rozciągały się głównie na południowy wschód od węzła południowo-zachodniego, tworząc wrażenie rotacji wokół dość jasnej gwiazdy centralnej. Wnętrze i boki wypełniała znacznie słabsza mgławica. Bardzo słabe włókno łączyło główne płaty na północno-zachodniej krawędzi. Od głównej konstrukcji 1′ oddzielono dwa niesamowite zewnętrzne skrzydła, symetrycznie zwisające 1′ NW i 1′ SE od centralnej gwiazdy. Te skrzydła lub „czapki polarne” były łatwo widoczne bez filtra. Gwiazda 13,5 mag leży 1,5′ na NW i jest doskonale widoczna.

Jonckheere 900

Jasność mgławicy 11.8 mag
średnica 0.2’
Jasność gwiazdy centralnej 12.5 mag
R.A. 06h 27m Dec. +17° 46’

Jest to dość mała mgławica, ale ma stosunkowo jasną gwiazdę centralną. Powinien wystarczyć teleskop 10/12” i duże powiększenie.

NGC 2392 = C 39 Mgławica Eskimos

Jasność mgławicy 9.2 mag
średnica 0.8’
Jasność gwiazdy centralnej 10.6 mag
R.A. 07h 30m Dec. +20° 51’

4/6” -150x mała, ładna, jasna, niebieskawy dysk otaczający rzucającą się w oczy gwiazdę centralną

8/10” – 200x cudowna! Niebieski dysk otacza jasną gwiazdę cenralną.

12/14” – jasna gwiazda centralna o jasności 10 mag otoczona podwójną powłoką z jasnym wewnętrznym dyskiem i ciemnym pierścieniem oddziela dwie powłoki.

16/18” – 410x wyraźna struktura podwójnej powłoki z bardzo jasną powłoką wewnętrzną o średnicy około 20’ z ciemniejszym otworem centralnym otaczającym bardzo jasną gwiazdę centralną o jasności 10 mag. Eskimos ma bardzo wysoką jasność powierzchniową o niebieskawym kolorze i z łatwością przyjmuje to powiększenie. Wewnętrzna powłoka jest otoczona cienkim, ciemnym pierścieniem w około 2/3 odległości od środka i słabym, ledwo oderwanym zewnętrznym halo.

Monoceros Jednorożec

1. Gwiazdy wielokrotne

Mapa ogólna

2. Gromady otwarte

Biurakan 9 = Berkeley 30 *

GO o jasności 11 mag. Rozmiar 4’, R.A. 06h 58m 48s DEC. +03° 11’

Dość słaba i uboga gromada otwarta o rozmiarze zaledwie 4’. Widoczne na południu dwie gwiazdki o jasności 11-12 mag

Collinder 104 **
GO o jasności 9.6 mag i rozmiarze 21’ R.A 06h 36m DEC. +04° 49’

12/14” -75 x leży na zachód od Cr107, rzuca się w oczy, jest podłużny 20’ wzdłuż N- S. Posiada stosunkowo słabe gwiazdy. Na południu znajduje się trójka luźnych gwiazd o jasności 7.5-8 mag. W sumie widoczne około 15 gwiazd.

Collinder 106 ***
GO o jasności 4.6 mag i rozmiarze 45’ R.A 06h 37m DEC. +0° 57’
12/14” -75 x jest to ładna, jasna gromada o nieregularnym kształcie. W promieniu 45’ widoczne około 70 gwiazd skoncentrowanych w kierunku północnym. Dwie gwiazdy najbardziej wysunięte na północ mają jasność 6 i 7 mag. , a te na południu 7 – 7.5 mag. Piec gwiazd układa się w asteryzm znaku „X”. Ciekawy łańcuch z gwiazd znajduje się na południu gromady.

Collinder 107 ***
GO o jasności 5.1 mag i rozmiarze 35’ R.A 06h 37m DEC. +04° 44’

12/14” -75 x jasna, duża, nieregularna i bardzo słabo skoncentrowana. Jaśniejsze gwiazdy układają się w ostry trójkąt. Na wierzchołku tego trójkąta jest gwiazda o jasności 6.2 mag a po przeciwnej stronie trójkąta gwiazdy 7.1 mag i 8 mag. Pozostałe słabsze gwiazdki otaczają ten trójkąt. Widoczne około 15 gwiazd.

Collinder 115 **
GO o jasności 9.1 mag i rozmiarze 7’ R.A 06h 46m DEC. +01° 46’

12/14” -75 x dość słaba, około 40 gwiazd o jasności 12 mag. Gwiazdy o jasności 11 mag znajdują się na północy. Niskie powiększenia ujawnią tylko ziarnistość gromady bez rozbicia. Dopiero powiększenie 175x pozwala na rozbicie gwiazdek.

Collinder 91 ***
GO o jasności 6.4 mag i rozmiarze 13’ R.A 06h 22m DEC. +02° 21’

12/14” -75 x jasna, rzadka, w kształcie rombu. Gromada mieści się w średnicy 15’. Gwiazda 6 mag mieści się na szczycie „kotwicy” na SW. Trio składające się z gwiazd 7 mag znajduje się po bokach N- S, a w środku są gwiazdy 9 mag. Potrzeba dużo uwagi, aby rozróżnić gromadę z tła nieba.

Collinder 96 **

GO o jasności 7.3 mag i rozmiarze 12’ R.A 06h 31m DEC. +02° 51’

12/14” -100 x na północnym wschodzie znajduje się podwójna gwiazda Bail 1695 o jasnościach odpowiednia 6.2 mag oraz 10.1 mag w odległości 19.3”. Kilka słabszych gwiazdek 9 mag znajduje się między gwiazda podwójną, a grupką 15 gwiazd w kształcie półkola. Dwie gwiazdy 9 mag znajdują się poza słabszą częścią gromady

Collinder 97 ***

GO o jasności 5.4 mag i rozmiarze 25’ R.A 06h 32m DEC. +05° 54’

12/14” -100 x duża, luźna gromada oprawiona w trójkąt gwiazd 6.5 mag. Zachodni wierzchołek trójkąta to gwiazda zmienna krótkiego zasięgu AX Mon. 15 słabszych gwiazdek zajmuje obszar 20’. Na południu znajduje się strumień słabszych gwiazd rozchodzący się w kierunku N – S. Powiększenie 125x pokazuje bardzo słabo skondensowane gwiazdy gromady.

NGC 2215 =Cr 90 = Mel 4 5 ***

GO o jasności 8.4 mag i rozmiarze 10’
R.A 06h 21m DEC. -07° 17’

8/10” – 75x luźna, złożona z około 15 gwiazd o jasności11 mag, słabe gwiazdy w promieniu 10’

10/12” – 100x duża, dość oczywista grupa około 20 gwiazd słabszych od 11 mag.

16/18” – 125x około 30-50 gwiazd 11-14 mag w obszarze 12′, dość równomiernie rozłożone i dobrze wyróżniające się w polu widzenia. Na zachodniej krawędzi znajduje się słaba, oddzielona grupa 8 gwiazd. W pobliżu w centrum znajduje się kilka szerokich par i jedna blisko, równomiernie dopasowana słabsza para. Gromada nie jest dobrze zdefiniowana po wschodniej stronie i łączy się z ogólnym polem.
Grupa jest ułożona w kształcie litery „V”. Kilka słabszych łańcuszków przebiega w kierunku N – S.

NGC 2225 i NGC 2226 ***
GO o jasności 12 mag i rozmiarze 7’
R.A 06h 26m DEC. -09° 39’

NGC 2232 = Cr 93 ***
GO o jasności 4.2 mag i rozmiarze 29’
R.A 06h 26m DEC. -04° 45’

NGC 2236 = Cr 94 ***

GO o jasności 8,5 mag i rozmiarze 7’
R.A 06h 29.7m DEC. +06° 05’

NGC 2244 = NGC 2239 = Cr 99 = Mel 47 ****

GO o jasności 4.8 mag i rozmiarze 23’
R.A 06h 32.4m DEC. +04° 52’

NGC 2250 = Cr 100 **

GO o jasności 8.9 mag i rozmiarze 7’
R.A 06h 32.8m DEC. -05° 02’

NGC 2251 = Cr 101 ***

GO o jasności 7.3 mag i rozmiarze 10’
R.A 06h 34.7m DEC. +08° 22’

NGC 2252 = Cr 102 ***

GO o jasności 7.7 mag i rozmiarze 20’
R.A 06h 35m DEC. +05° 23’

NGC 2254 = Cr 103 ***

GO o jasności 9.1 mag i rozmiarze 4’
R.A 06h 36m DEC. +07° 40’

NGC 2259 = Cr 108 = Mel 48 *

GO o jasności 10.8 mag i rozmiarze 4.5’
R.A 06h 38.6m DEC. +10° 53’

NGC 2264 = Cr 112 „Choinka” lub „Futro z lisa” ****

GO o jasności 3.9 mag i rozmiarze 20’
R.A 06h 41m DEC. +09° 53’

NGC 2269 = Cr 114 **

GO o jasności 10 mag i rozmiarze 4’
R.A 06h 43.9m DEC. +04° 34’

NGC 2286 = Cr 117 ***

GO o jasności 7.5 mag i rozmiarze 14’
R.A 06h 47.6m DEC. +03° 10’

NGC 2301 = Cr 119 = Mel 54 ****

GO o jasności 6.0 mag i rozmiarze 12’
R.A 06h 51.8m DEC. +00° 28’

NGC 2302 ***

GO o jasności 8.9 mag i rozmiarze 2.5’
R.A 06h 51.9m DEC. -07° 04’

NGC 2309 = Cr 122 = Mel 56 ***

GO o jasności 10.5 mag i rozmiarze 3’
R.A 06h 56.2m DEC. -07° 12’

NGC 2335 = Cr 127 = Mel 60 **

GO o jasności 7.2 mag i rozmiarze 12’
R.A 07h 06.6m DEC. -10° 05’

NGC 2343 = Cr 128 ***

GO o jasności 6.7 mag i rozmiarze 6’
R.A 07h 08.3m DEC. -10° 39’

NGC 2353 = Cr 130 = Mel 62 ***

GO o jasności 7.1 mag i rozmiarze 20’
R.A 07h 14.6m DEC. -10° 18’

NGC 2506 = Cr 170 = Mel 80 ***

GO o jasności 7.6 mag i rozmiarze 6’
R.A 08h 00.2m DEC. -10° 47’

NGC 2323 = M 50 = Cr 124 *

GO o jasności 7.6 mag i rozmiarze 6’
R.A 08h 00.2m DEC. -10° 47’

NGC 2324 = Cr 125 = Mel 59 ***

GO o jasności 8.4 mag i rozmiarze 7’
R.A 07h 04.2m DEC. +01° 03’

3. Asteryzmy

Róg Jednorożca HD 47898

Asteryzm Choinka gw. 15 Mon

Asteryzm Gwiezdna broń HD 56821

Potwór z Loch Ness HD 65954

Trójka Pakana HD 50438

4. Gwiazdy centralne

NGC 2346 Mgławica Klepsydr

Reklama

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s